Har du ett kemikaliesmart hem?

21 maj 2018 08:01

Genom att göra kemikaliesmarta inköp och vara sparsam med plast vid inredning och renovering kan man minska nivåerna av skadliga kemikalier i sin inomhusmiljö. Det visar miljöförvaltningens stickprovsstudie hemma hos några kända Stockholmsprofiler.

Bland annat fick sångaren Magnus Carlson från Weeping Willows, besök av miljöförvaltningens kemikalieexperter och sitt damm analyserat på skadliga ämnen. Magnus är ganska miljömedveten och resultatet visar att nivåerna av skadliga ämnen ligger långt under nivåerna i andra jämförbara studier som tidigare gjorts i staden.

Miljöförvaltningens kemikalieexpert gör återbesök hemma hos Magnus för att höra om han blivit ännu mer kemikaliesmart.

Kemikalierna hamnar i dammet

Kemikalier kan lossna från exempelvis möbler, textilier, elektronik och leksaker och ansamlas i damm. Det kan handla om mjukgörande plastkemikalier och ämnen som tillsatts för att göra material flamskyddat eller smutsavvisande. Man kan hitta ämnen i dammet som sedan flera år är förbjudna på grund av sina miljö- och hälsoskadliga egenskaper.