Svenska Bostäder får investeringsstöd för nyproduktion i Rinkeby

20 juni 2018 10:35

Länsstyrelsen har beviljat Svenska Bostäder investeringsstöd för att bygga 106 lägenheter på Gärdebyplan och Vimmerbyplan i Rinkeby.

- Att få ner hyrorna i nyproduktion är en helt avgörande fråga för Stockholms framtid, därför är det så glädjande att vi nu kan använda investeringsstödet i det här projektet, säger Ann-Margarethe Livh, ordförande, Svenska Bostäder. 

Svenska Bostäder utvecklar Rinkeby och bygger nya hyresrätter samtidigt som flera hus i området renoveras. 

- Att vi nu beviljas investeringsstöd för fastigheterna i Rinkeby innebär att vi kan bygga till en lägre kostnad med rimliga hyror vilket är ett av våra nybyggnadsmål, säger Jörgen Holmqvist, avdelningschef Fastighetsutvecklingsavdelningen, Svenska Bostäder.

Läs mer om stödet på boverket.se

Fakta

  • Svenska Bostäder har beviljats investeringsstöd för fastigheterna Kvarnseglet 3 och 4
  • Svenska Bostäder bedömer att det kan bli aktuellt att söka investeringsstöd för cirka 15 nybyggnadsprojekt.
  • Stockholms stad har som mål att påbörja 40 000 bostäder fram till år 2020. För att nå det målet har Svenska Bostäder en viktig uppgift i att bidra till stadens mål genom att hålla en nyproduktionstakt om cirka 1000 lägenheter per år. Svenska Bostäders uppdrag är också att bygga till lägre kostnader samt rimliga hyror.