Gemensam satsning på Lava, KTH

8 februari 2018 06:00

Den 8 februari gör två av Stockholms kommunala bostadsbolag – Svenska Bostäder och Stockholmshem - en gemensam montersatsning på Lava-mässan på KTH.

Det gemensamma mantrat är ”växa” vilket är ett mångfacetterat budskap:

  • Stockholm som stad växer.
  • En inbjudan till studenterna att växa som personer hos något utav systerbolagen Svenska Bostäder eller Stockholmshem.

Vinn en dag med byggprojektledare!

I montern får studenterna tävla om en dag med byggprojektledare, tävla om CV-granskning och rundtur på huvudkontoret samt prova på så kallad förstärkt verklighet. Genom förstärkt verklighet visas ett helt bostadskvarter i 3D genom användning av en husritning, en app och en smartplatta.

- Stockholm växer och vi är alltid intresserade av att träffa talanger. Allmännyttans traineeprogram öppnar för ansökning i slutet på februari. Vi upplever att intresset för branschen är stort eftersom vårt första informationsmöte om allmännyttans gemensamma yrkesutbildning var fyllt till bristningsgränsen, säger Susanne Sigra Callemo, HR-chef på Svenska Bostäder.

Svenska Bostäder är en av Sveriges bästa arbetsplatser!

Förra året korade organisationsutvecklingsföretaget Great Place to Work Institute oss som en av Sveriges bästa arbetsplatser 2017.

Betydelsefull mötesplats

Lava och KTH som plattform för dialog med studenter är betydelsefullt för Svenska Bostäder. Deltagandet på arbetsmarknadsmässan har varit en självklarhet de senaste cirka tio åren.
Omkring 100 företag och organisationer inom bygg-, arkitekt-, fastighets- och finansbranschen deltar. Detta gör arbetsmarknadsdagen till Sveriges i särklass största arbetsmarknadsdag för en enskild sektion.

Läs mer på lavakth.se/massan/