Antal bränder har minskat

26 februari 2018 10:00

När Svenska Bostäder nu sammanställt 2017 är det den lägsta siffran för lägenhetsbränder på 10 år. Totalt brann det 14 gånger under året i lägenheter som ägs av bolaget.

- Vi ser att vårt förebyggande arbete ger resultat. Men 14 bränder innebär naturligtvis 14 personliga tragedier. Vi kommer fortsätta dialogen med våra hyresgäster och påminna alla om att  testa sina brandvarnare och se filmen hur en brandfilt fungerar, berättar Bo Strömvall, säkerhetschef.

Fakta – Svenska Bostäders förebyggande arbete

  • Under 2014 fick alla hyresgäster en brandfilt. Sedan dess får nya hyresgäster en brandfilt som inflyttningsgåva.
  • Alla bostäder och lokaler har minst en brandvarnare.
  • Bolaget samarbetar med brandinstruktörer på events och festivaler för att sprida kunskap om hur hyresgästerna själva kan förebygga bränder.