Svenska Bostäder bygger 1600 studentbostäder

3 april 2018 08:00

Svenska Bostäder har fått en markanvisning på att bygga 300 studentbostäder i Hagastaden. Bostäderna kommer att ligga i östra Hagastaden i närheten av Wennergrens center. Det är en bra placering av studentbostäder med närhet till Stockholms universitet och till KTH. Byggstart planeras till år 2020.

- Svenska Bostäder ökar tempot ytterligare med den nya markanvisningen. Vi planerar för över 1 600 studentbostäder de kommande åren. Det är viktigt att Stockholm, som en av Sveriges viktigaste universitetsstäder, kan erbjuda studenterna ett bra boende, säger Pelle Björklund, vd, Svenska Bostäder.

Av de 1 600 studentbostäderna byggs drygt 1 000 i campus Albano. Ytterligare studentbostäder planeras i Enskededalen, Hornstull, Östberga, Islandstorget och på Årstafältet. Med de nya projekten kommer Svenska Bostäder att äga och förvalta nästan 3 000 studentbostäder.