Svenska Bostäder är ett av Sveriges mest hållbara fastighetsbolag

9 oktober 2017 17:31

Sustainable brand Index har genomfört en studie som undersökt vad exekutiva beslutsfattare i de största företagen i Sverige tycker om aktörer i nio olika branscher. Totalt intervjuades 626 beslutsfattare om 74 varumärken och om deras miljöansvar samt sociala ansvarstagande.

Hållbarhetsgraf med GIF animation
Svenska Bostäder arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling. Vår verksamhet ska ha minimal klimatpåverkan och vi ska använda naturresurser effektivt och sparsamt.

Inom kategorin fastigheter utsågs Svenska Bostäder till Sveriges fjärde mest hållbara fastighetsbolag.

- Vi på Svenska Bostäder blir jätteglada och stolta över utnämningen, säger Sara Wallin, energi- och miljöchef. Svenska Bostäder har en hög ambitionsnivå och hållbarhetsfrågorna är väl inarbetade i vårt arbete. Det är allt från den service vi tillhandahåller till våra hyresgäster, i driften av våra fastigheter, i ny- och ombyggnadsprojekt och inte minst i kravställningen när vi upphandlar.

Ranking topp 10 i Fastighetsbranschen 2017:

1.Vasakronan
2.Klövern
3.Riksbyggen
4.Svenska Bostäder
5.Rikshem
6.Wallenstam
7.Skandia Fastigheter
8.Castellum
9.AMF Fastigheter
10.Fabege

Mer information om undersökningen hittar du här https://www.sb-index.com/