Uteblivna avier för vissa hyresgäster

24 november 2017 11:59

En del hyresavier för december månad kan komma något försenade.

Ett maskinfel i förra veckan resulterade dessvärre i att en viss volym maskinsorterad post blivit något sent utdelad. Denna post bör dock ha delats ut denna vecka. 

Saknar du fortfarande din betalningsavi går den att finna under Mina sidor här på vår hemsida. LOGGA IN

Läs gärna mer om hur du skaffar autogiro eller e-fakrura här