Tack för att du källsorterar

27 februari 2017 15:00

Kanske är Du en av våra hyresgäster som sorterar sina sopor i miljöstugan? Tillsammans har våra hyresgäster lyckats uppnå ett fint resultat för 2016. Till exempel har det samlats in 211 ton plast (8 kg/lägenhet) och 65 ton metall (2,5 kg per lägenhet).

Ni hyresgäster har även genom Human Bridge samlat in 150 ton textilier, utspritt på 40 insamlingsplatser - nästan 6 kg per lägenhet.

- Det är ungefär samma resultat som tidigare år, berättar Maria Löfholm, miljösamordnare på Svenska Bostäder. Men vi är extra glada för att elavfallet kommer in, som i år uppgick till 364 ton, hela 14 kg per lägenhet. Förra året var siffran 11 kg per lägenhet.

Under 2016 har återvinningen totalt minskat utsläppen med hela 1 362 ton koldioxid (CO₂). Det motsvarar 2 724 charterresor med flyg mellan Sverige och Thailand (8 107 km, räknat per person), eller 4 540 resor med bensindriven personbil mellan Ystad och Haparanda (1 682 km).

Källsortering hushåll, insamlad mängd från ett urval fraktioner (inkl Stadsholmen)

  2015 2015 2016 2016
  kg/lgh ton totalt kg/lgh ton totalt
Glas (färgat och ofärgat) 16 406 18 474
Plast 7 176 8 211
Metall 4 104 2,5 65
Returpapper (inkl tidningar) 54 1 392 53 1 384
Elavfall 11 283 14 364

Visste du att...

  • Varje pappersfiber kan återanvändas upp till sju gånger
  • Glas kan återvinnas hur många gånger som helst
  • Ett ton hårda plastförpackningar kan återvinnas till cirka 84 000 blomkrukor

Tack för att du sorterar dina sopor i miljöstugan!