Lär dig mer om hälsa och välbefinnande för barn

16 mars 2017 14:54

Under våren arrangerar Rädda barnen föräldraforum med fokus på barns hälsa och välbefinnande i Tensta konsthall. Föräldraforumen är en plats där föräldrar träffas för att diskutera och få nya kunskaper.

Inom ramarna för På lika villkor genomför Rädda barnen olika aktiviteter för att förbättra förutsättningarna för barn i olika bostadsområden. Under våren har du chansen att delta i Rädda barnens föräldraforum, som leds av en dietist som berättar mer om bland annat sunda matvanor för barn. Du får också möjlighet att ställa frågor och samtala med andra föräldrar.

Vi har skapat evenemang för föräldraforumen på Facebook. I evenemangen kan du se datum och tider för respektive föräldraforum. Du behöver inte anmäla dig till dem, men får gärna göra det.

Föräldraforum om näringslära

Föräldraforum om gluten och glutenintroduktion, smakprov och smakportioner

Föräldraforum om bra matvanor vid olika åldrar

Föräldraforum om att laga egen barnmat

Föräldraforum om tips och råd vid matkrångel

Föräldraforum där du själv har möjlighet att påverka innehållet

Vi samarbetar med Rädda barnen inom På lika villkor, en satsning för att öka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och ungdomar. Satsningen syftar till att alla barn och unga ska ha samma möjligheter och förutsättningar att delta i samhället utan att diskrimineras.