Föräldraforum i Järva bjuder in

13 februari 2017 14:29

Under våren genomför Rädda Barnen föräldraforum i Järva med temat hälsa och välbefinnande för barn. Föräldraforum är en plats där föräldrar kan mötas, diskutera, få nya erfarenheter och kunskaper. Möteslokalen är Tensta konsthall. Föräldraforum är en del av Rädda Barnens satsning På Lika Villkor, som syftar till att etablera ett hållbart barnrättstarbete i socioekonomiskt utsatta områden.

Tillsammans kan vi stärka barns möjligheter att vara del av samhället och göra sina röster hörda. Alla barn och unga i Sverige har samma rättigheter, oavsett vilken bakgrund de har eller var de växer upp. Varje barn har rätt till en trygg uppväxt utan diskriminering.

Därför samarbetar vi med Rädda Barnen inom På Lika Villkor – en satsning för att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i Sverige. Genom samarbete med medborgare, myndigheter och näringsliv skapar vi hållbar förändring som ger barn möjlighet att växa upp på lika villkor.