På lördag släcker vi ned

24 mars 2017 13:35

Vi deltar i Earth Hour för att visa vårt miljöengagemang och att vi tar klimatfrågan på allvar. Earth Hour är en global miljömanifestation som Världsnaturfonden, WWF, står bakom. Den äger rum 25 mars klockan 20.30-21.30 lokal tid, över hela världen.

Världen har i ett globalt klimatavtal enats om att hejda den globala uppvärmningen. Klimatavtalet som tecknades i Paris i december 2015 är en historisk överenskommelse för människor, djur och natur. Men det räcker inte med ett avtal. De närmsta åren är helt avgörande för planetens framtid och här måste alla bidra.

Stockholms stad deltar i Earth Hour och kommer bland annat släcka belysningen på kända byggnader som Stadshuset och Kulturhuset. Eftersom vi är en del av staden och vill ha ett långsiktigt hållbart samhälle är det självklart för oss att delta. Vi släcker belysningen på vårt huvudkontor, våra distriktskontor och uppmanar våra medarbetare och dig som hyresgäst att också släcka ned på lördag.

Vi arbetar ständigt för att förbättra miljön

Det är inte bara på lördag som vi engagerar oss för jordens klimat. Vårt miljöarbete pågår varje dag, året om. Vi utgår från Stockholms stads miljöprogram och har fokuserat på att minimera vår klimatpåverkan, skapa en sund inomhusmiljö, använda material utan miljöfarliga ämnen när vi bygger våra fastigheter samt bidra till en bra och effektiv avfallshantering.

Läs mer om Earth Hour på Världsnaturfondens webbplats

Läs mer om Svenska Bostäders miljöarbete

Läs mer om Stockholms stads klimat- och miljöarbete