Miljöcertifiering av Svenska Bostäders hus i Rinkeby

24 maj 2017 08:45

Cirka 60 procent av Svenska Bostäders fastigheter är byggda mellan 1950 och 1974. Därför har vi ett välfungerande underhållsprogram för att hålla husen i gott skick. I samband med större ombyggnationer använder vi certifieringssystemet Miljöbyggnad för att säkerställa kvaliteter vad gäller energi, inomhusmiljö och material.

Vi är glada att kvarteret Kvarnseglet på Gärdebyplan i Rinkeby nu efter ombyggnationen har certifierats enligt Miljöbyggnad nivå Brons.

Det känns fantastiskt kul att Kvarnseglet 2 nu verifierats och klarar Miljöbyggnad brons. Det är ett kvitto på att det vi planerat och projekterat för blivit verklighet och vi hoppas att det ska komma både våra hyresgäster och miljön tillgodo i form av bra inomhusmiljö, energiprestanda och materialvalsäger Jörgen Holmqvist, avdelningschef, Fastighetsutveckling.


Parallellt med vårt vardagliga underhållsarbete fortsätter vi med större sammanhållna ombyggnadsprojekt där till exempel stambyten, tak- och fasadrenoveringar och gårdsupprustningar ingår. För oss är det viktigt att underhållsarbetet utgår från våra hyresgästers behov, en ombyggnation sker alltid i dialog med våra hyresgäster. I vårt arbete tänker vi också på Stockholms framtida generationer. Därför tar vi ansvar för ett hållbart och miljöanpassat byggande. 

Fakta om miljöbyggnad

Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden och är det mest använda certifieringssystemet för byggnader i Sverige. Systemet kan användas för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. En byggnad kan uppnå betyget BRONS, SILVER eller GULD.

 Läs mer på sgbc.se