Nu startar ombyggnaden av Rinkeby Allé

26 januari 2017 11:35

Tidigare i veckan informerade vi boende om utvecklingen av stadsdelen Rinkeby. Nu i februari börjar ombyggnaden av Rinkeby Allé och rivningen av parkeringshuset på Rinkebysvängen för att ge plats åt nya bostäder och garage i bottenvåningen. Längst med Rinkeby allé och Rinkebysvängen kommer det att bli drygt 200 lägenheter.

Rinkeby Allé är ett projekt som innefattar flera olika byggplaner. Arbetet kommer starta i februari och till en början främst beröra ombyggnationen av gatan Rinkeby Allé. Gatan sänks flera meter och ska bli en stadsgata med trottoarer, cykelbana och parkering. Mot Rinkeby Allé kommer nya entréer byggas på bottenvåningarna från bostadshusen och bli påbyggda med en våning samtidigt som en upprustning genomförs. I utvecklingen finns även planer på en moské, ett äldreboende och ett polishus längs Rinkeby Allé.

Vid Visby- samt Osbyplan kommer två tornhus i åtta våningar byggas, vilket kommer leda till att det övre parkeringsplanet blir bostadsgård medan den undre förblir parkering. I söder kommer bakom de nya tornhusen kommer en låg länga med bland annat tvättstuga, mötesplatser och studentlägenheter.

När Rinkeby Allé sedan är färdigbygd kommer även Rinkebysvängens östra del få nybyggda lägenheter. Där det idag är garage och parkering kommer omkring 100 nya lägenheter byggas. I hörnet mellan Rinkeby Allé och Rinkebysvängen föreslås det ett nio våningars punkthus och längst med Rinkebysvängen flera lamellhus. I bottenvåningen byggs det garage.

Ombyggnationen av gatan tar cirka 1,5 år och förväntas bli klar till sommaren 2018. Önskemålen om utvecklingen av stadsdelen kommer från de dialoger med boende som har genomförts vid flera tillfällen.

Utvecklingen av Rinkeby med Rinkebystråket, Rinkebyterassen och bron till Ursvik ska knyta samman stadsdelen med andra. Från Rinkebyterassen blir det 500 meter till Kista och med bron till Ursvik blir det nära till den nya spårvägen och för ursviksborna blir det nära till tunnelbanan.