Information för dig som är hyresgäst och drabbad av branden på Oslogatan 22 i Husby

3 januari 2017 11:42

Den 30 december utbröt en kraftig brand i Svenska Bostäders fastighet på Oslogatan 22 i Husby. Branden är nu under kontroll men skadorna är omfattande. Polisens avspärrningar av fastigheten kvarstår tills annat meddelas.

I nuläget kan vi inte säga när hyresgästerna kan ha tillträde till sina lägenheter. Polis och trygghetsvärdar finns på plats för att säkra hyresgästernas tillgångar. Så snart avspärrningarna släpps kommer en teknisk undersökning att göras av lägenheterna.

Så snart vi på Svenska Bostäder har tillträde till fastigheten kommer vi att ringa upp respektive hyresgäst 

Svenska Bostäders krisgrupp är inkopplad.

För dig som är drabbad av branden:

 • I första hand ska du, som har en hemförsäkring, kontakta ditt försäkringsbolag.  Se respektive hemsida för information.
 • Har du ingen hemförsäkring och behöver hjälp eller stöd ring stadsdelens växel 08-508 01 000 och be att få bli kopplad till mottagningen för ekonomiskt bistånd.
 • Stadsdelens medborgarkontor i Husby är öppet mellan klockan 10.30-16:00. Vid behov även resten av veckan. Två socialsekreterare kommer finnas på medborgarkontoret under eftermiddagen mellan klockan 13-16 för att ge service, råd i socialtjänstfrågor.
 • Svenska Bostäder kommer att betala tillbaka hyran till dig som bor på Oslogatan 22. För att få din hyra återbetalad måste du besöka Svenska Bostäders kontor i Husby. Medtag legitimation eller liknande. Uppge även din bank och kontonummer.
 • Vi på Svenska Bostäder kommer att behöva nå dig som är hyresgäst via mejl under evakueringsperioden med uppdaterad information. För dig som inte lämnade dina kontaktuppgifter på informationsmötet, lämna dessa på vårt kontor i Husby eller ring vårt Kundcenter på telefonnummer: 0771-318 318
 • Samtliga hyresgäster kan hämta sin på post från PostNord och Bring på följande adress:

  Postens företagscenter
  Norgegatan 1 i Kista

  Post kan hämtas ut mellan 08:30-10:00 – 15:00-18:00

Svenska Bostäder kommer att ringa upp respektive hyresgäst så snart vi har tillträde till fastigheten.