För dig som är hyresgäst och drabbad av branden på Oslogatan 22 i Husby

2 januari 2017 19:08

På fredagskvällen utbröt en kraftig brand i Svenska Bostäders fastighet på Oslogatan 22 i Husby. Branden är nu under kontroll men skadorna är omfattande.

Ingen har i nuläget tillträde till fastigheten av säkerhetsskäl. Polis och trygghetsvärdar finns på plats. Så snart avspärrningarna släpps kommer en teknisk undersökning att göras av lägenheterna. Svenska Bostäders krisgrupp är inkopplad.

För dig som är drabbad:

  • I första hand ska du, som har en hemförsäkring, kontakta ditt försäkringsbolag.
  • Har du ingen hemförsäkring och behöver hjälp eller stöd ring stadens växel 08-508 01 000 och be att få bli kopplad till mottagningen för ekonomiskt bistånd.
    Stadsdelen har sitt medborgarkontor öppet 10.30-16:00. Vid behov även resten av veckan. Två socialsekreterare kommer finnas på medborgarkontoret under eftermiddagen mellan kl 13-16 för att ge service, råd i socialtjänstfrågor.