Brandsäkra hemmet

23 januari 2017 06:30

Hemmet är vår trygghet. Här umgås vi med familj och vänner. Samtidigt är det en vanlig brandplats. De allra flesta bränder sker i den egna bostaden och köket är den vanligaste platsen.

Brandfilt över kastrull

Kolla batteriet i brandvarnaren
Det är när du sover som du är som mest försvarslös mot rök och brand! Alla Svenska Bostäders lägenheter har brandvarnare, men det är hyresgästens ansvar att se till att de fungerar. Kontrollera brandvarnaren regelbundet, och se till att byta batterier minst en gång per år.

Brandfilt kväver elden
Målet är att alla Svenska Bostäders hyresgäster ska ha en brandfilt. Med en brandfilt kan du släcka elden innan den hinner sprida sig. Placera brandfilten i köket där de flesta bränder uppstår. När du använder den rätt så kväver den elden.

Se till att ha en hemförsäkring!
Om du drabbats av en brandskada i din hyresrätt kan du få hjälp från hemförsäkringen. Försäkringen täcker både skador på din egendom och merkostnader om du behöver annat boende under tiden lägenheten repareras.

Om du har orsakat skadan på ett vårdslöst sätt så kan du också bli skadeståndsskyldig för den, både mot hyresvärden och mot grannarna i fastigheten. Genom ansvarsskyddet som ingår i alla hemförsäkringar kan du få hjälp att hantera sådana skadeståndskrav.

7 råd för att slippa bränder hemma

  1. Släck alltid levande ljus när du lämnar rummet.
  2. Stäng alltid av tv:n med strömbrytaren.
  3. Låt inte torktumlare, tvätt- och diskmaskin vara på när du inte är hemma.
  4. En tredjedel av alla bostadsbränder startar i köket. Lämna aldrig något kokande på spisen när du går ifrån köket.
  5. Förvara brandfarliga vätskor i kärl som är anpassade till vätskorna och på lämpliga platser. Inte på vinden, balkongen eller källarförrådet i ett flerbostadshus.
  6. Förvara inte brännbart material som barnvagnar och tidningar i trapphusen i flerbostadshus.
  7. Lösa sladdar och kablar kontrolleras regelbundet så att de inte har skador.