Blackeberg sorterar sitt matavfall

15 december 2017 12:44

Nu kan alla Svenska Bostäders hyresgäster i Blackeberg sortera ut sitt matavfall och slänga den bruna papperspåsen i ett separat kärl på gården.

Hållbarhetsgraf med GIF animation
Svenska Bostäder arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling. Vår verksamhet ska ha minimal klimatpåverkan och vi ska använda naturresurser effektivt och sparsamt.

-Vi är både stolta och glada att vi nu kan erbjuda ytterligare 650 hushåll att få sortera sitt matavfall i Blackeberg. Vår förhoppning är att vi under nästa år ska kunna erbjuda ännu fler hyresgäster i Vällingby möjligheten till sortering av sina matrester.

Så nu hoppas och tror vi att alla hyresgäster vill vara med och bidra till en mer hållbar stad, säger Helene Engholm, distriktschef, Västerort.

Det är Stockholm Vatten och Avfall som hämtar och tar hand om matavfallet som omvandlas till biogas och biomull. Biogasen driver bussar och bilar och mullen används i jordbruket. På ett enkelt sätt gör man en insats för miljön.

Fakta

Stockholms stad har miljömål om att år 2020 ska minst 70 procent av matavfallet samlas in för att bli biogas i Stockholm. Hos Svenska Bostäder kommer cirka 35 procent av våra hyresgäster ha tillgång till system för insamling vid årsskiftet.