Svenska Bostäder besöker lokalhyresgäster

21 november 2016 06:30

För att skapa goda relationer med lokalhyresgästerna besöker Svenska Bostäder varje år alla verksamheter som hyr lokaler. I år delar man ut reflexer till förskolor i samband med besöket.

För att lära känna lokalhyresgäster och skapa goda relationer har Svenska Bostäder sedan 2012 genomfört regelbundna servicebesök hos lokalhyresgästerna. Det innebär att förvaltare och bovärd en gång per år besöker alla verksamheter som hyr lokaler.  

- Vi har under åren lärt känna våra hyresgäster på ett bra sätt och detta är nyckeln till framgång. Vi skakar hand med kunden, kollar av läget och ser om vi kan göra några förbättringar, säger Ola Wickman, lokaluthyrningschef, Svenska Bostäder.

Varje år får samtliga kommersiella lokalhyresgäster besvara en enkät där de bedömer servicegraden och lokalens funktionalitet. Serviceindex, som motsvarar andelen nöjda lokalhyresgäster när det gäller upplevd service, har ökat från 74 procent till nära 84 procent sedan 2012.

I år delar Svenska Bostäder ut reflexer när man gör servicebesök på förskolor. Tidigare år har man delat ut reflexvästar till förskolorna.

- Samarbetet med Svenska Bostäder fungerar jättebra, säger Isabell Epyildirim pedagog på familjedaghemmet Dalen, på Åsgärdevägen 47, i Dalen.

- Vi har fått hjälp med förbättringar i lokalen och anpassat den väl till förskoleverksamhet. I dag har vi jättefina lokaler och plats för fler barn i gruppen.

Under 2017 gör Svenska Bostäders lokalenhet en särskild satsning på brandfrågor. Det innebär att lokalkunderna får viktig information om brandssäkerhet i samband med servicebesöken.

Fakta om Svenska Bostäder lokaler:
Svenska Bostäder äger och förvaltar mer än 3 000 lokaler i Stockholms stad. Av dessa är 1 400 kommersiella lokaler. Det är allt från kontor, butiker och restauranger till förskolor, skolor, vårdanläggningar och lager. Varje år tecknar vi över 100 nya avtal och har möjlighet att omförhandla över 400 avtal. Total intäkt är ca 300 Mkr/år.
Vi äger och förvaltar också centrumanläggningarna Kärrtorp, Husby, Björkhagen och Dalen där vi tillsammans har över 30 000 besökstillfällen per dygn.

 

 

 

Tyck till om nya utseendet