Fler hyresgäster får Gröna påsen

14 november 2016 08:00

Under hösten får ytterligare drygt 1 000 hushåll runt Skärholmen, Bredäng och Hagsätra möjlighet att sortera sitt matavfall i Gröna påsen. Det betyder att drygt 4 300 av Svenska Bostäders hushåll på södra sidan stan har Gröna påsen vid årsskiftet. Totalt i bolaget har cirka 5 700 hushåll tillgång till någon form av matavfallsinsamling.

Gröna påsen innebär att hyresgästen lägger sitt matavfall i en speciell grön plastpåse som knyts ihop med dubbelknut och slängs i samma behållare som övrigt hushållsavfall. Den Gröna påsen sorteras sedan ut på avfallsanläggningen genom optisk sortering. Därefter rötas matavfallet och blir till biogas och biomull.

- Det känns mycket positivt att vi kan erbjuda ännu fler hyresgäster möjligheten att sortera ut sitt matavfall. Gröna påsen erbjuds hyresgäster där det främst av utrymmesskäl är svårt att ha separata matavfallsbehållare, berättar Maria Löfholm, miljösamordnare på Svenska Bostäder.

Stockholms stad har satt som mål att år 2020 ska 70 procent av stockholmarnas matavfall samlas in för att bli biogas och biomull.

Tyck till om nya utseendet