Åsa Steen ny förvaltningschef på Svenska Bostäder

10 november 2016 12:00

Åsa Steen blir bostadsbolaget Svenska Bostäders nya förvaltningschef. Åsa har en bred erfarenhet och kompetens inom både stadsbyggnad och kommunal verksamhet med stort fokus på utveckling. Åsa är idag biträdande förvaltningschef och tillförordnad vice stadsdirektör i Sundbybergs stad.

- Jag är mycket glad över att Svenska Bostäder har rekryterat en ny förvaltningschef med den breda kompetens som Åsa Steen har. Hennes erfarenheter från Sveriges snabbast växande stad, Sundbyberg, är mycket värdefulla för oss med tanke på vår omfattande nyproduktion och vår snabbt växande förvaltningsvolym, säger Svenska Bostäders VD Pelle Björklund.

Åsa är uppvuxen i västerort med Vällingby som närmaste centrum där Svenska Bostäder idag har sitt huvudkontor. Hon har bland annat arbetat nära Fastighets AB Förvaltaren, Sundbybergs kommunala bostadsbolag, som projektledare för utvecklingen av Hallonbergen och Ör.

Åsa är beteendevetare med stort intresse för människor och samhällsutveckling. I Sundbybergs stad har hon bland annat lett demokratiutvecklings- och stadsbyggnadsprojekt, varit projektchef och ansvarat för nyproduktion av infrastruktur och verksamhetslokaler, varit avdelningschef och ansvarat för systematiskt kvalitetsarbete, social och ekologisk hållbarhet.
Åsa har även en bakgrund på Rädda Barnens riksförbund där hon arbetade med att stärka barns och ungas inflytande samt organisationsutveckling. Hon drivs av att få göra skillnad för människor tillsammans med andra människor.

- Att få möjlighet att varje dag skapa förutsättningar för att människor ska kunna leva ett gott liv i sin bostad och i sitt bostadsområde är otroligt inspirerande. Det lockar också att vi hela tiden kan se fysiska resultat av vårt arbete i form av välskötta fastigheter välkomnande gårdar. Självklart är det också spännande av vara en del av den tillväxt som sker i Stockholm och bidra till att skapa nya bostäder och nya boendemiljöer, avslutar Åsa Steen.

Åsa tillträder sin tjänst den 1 februari 2017.

Tyck till om nya utseendet