Vårt miljöarbete ger resultat

10 mars 2016 14:32

Svenska Bostäder arbetar sedan många år för ett långsiktigt, hållbart samhälle där våra hyresgäster ska ha ett miljöanpassat och bra boende. En viktig del i detta arbete är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att leva miljövänligt i våra hus. Nu vill vi tacka våra hyresgäster som under 2015 källsorterat 16 kilo glas, 7 kilo plast, 4 kilo metall, 54 kilo papper och 11 kilo elavfall per lägenhet.

- Det är ett bra resultat och jätteroligt att miljöstugorna används så mycket. Det sporrar även till att tävla med oss själva och öka siffrorna ytterligare kommande år, säger Maria Löfholm, miljösamordnare på Energi och Miljö.

I våra områden har vi i dagsläget cirka 320 miljöstugor där våra hyresgäster kan sortera sitt avfall. Produkter som kanske skulle ha hamnat i hushållsavfallet kan därför istället återvinnas. Och det är många som tar chansen att göra en insats för miljön.

I miljöstugorna finns upp till nio fraktioner där hyresgästerna sorterar och lämnar förpackningar, el- och grovavfall. Återvunnet stål sparar 85% och återvunnen aluminium så mycket som 95% av den energi en nyproduktion kräver.

• Plaståtervinningen totalt sett var 176 ton vilket innebär en besparing av 308 ton koldioxid.
• Pappersåtervinningen uppgick till 1 392 ton.
• 104 ton aluminium samlades in. Det motsvarar 8 188 960 aluminiumburkar.

Sammanslaget betyder detta en besparing på 3426 ton koldioxid, 1 827 952 mil bilkörning på motorväg eller 38 482 mil i luften med en Boeing 737.

Tyck till om nya utseendet