Vällingbyvägen får matavfallsinsamling

21 juni 2016 10:00

Runt 190 familjer hos Svenska Bostäder i Vällingby har nu möjlighet att källsortera sitt matavfall i bruna papperspåsar. Påsarna lägger hyresgästen sedan i något av de tre kärlen som satts upp längst med Vällingbyvägen 139, 146 och149. En speciell bil tömmer kärlen och ser till att innehållet tas om hand på rätt sätt och omvandlas till biogas och biomull. Biogasen driver bussar och bilar och mullen används i jordbruket.

- Detta är ett försök som vi ska utvärdera innan vi försöker föra det vidare till flera av våra områden. Jag tycker det är bra att vi kan underlätta för våra hyresgäster att göra en insats för miljön genom att de får möjlighet att samla sitt matavfall, berättar Daniel Mohlin, förvaltare i Västerort.

Stockholms stad har miljömålet att år 2020 ska minst 70 procent av allt matavfall samlas in.

- Jag är glad för alla bidrag som Svenska Bostäder genomför när det gäller matavfallsinsamlingen, säger Maria Löfholm, miljösamordnare på Svenska Bostäder.

Tyck till om nya utseendet