Svenska Bostäder får markanvisning för 100 lägenheter i Vårberg

10 juni 2016 10:00

Vid Stångholmsbacken har Svenska Bostäder fått en markanvisning på cirka 100 hyreslägenheter i kvarteret Skärholmen 2:1. Markanvisningen gäller byggnation av Stockholmshus. Det aktuella projektet ingår i den andra etappen av Stockholmshusen. Byggstart planeras till 2018.

- Stockholm är en snabbt växande stad och vårt arbete är att på ett hållbart sätt förvalta och bygga nya bostäder till alla som vill leva här. Vårt uppdrag är att påbörja cirka 1 000 lägenheter per år under de kommande åren säger, Pelle Björklund, VD Svenska Bostäder.

Stockholmshusen - ett nytt slags hus och ett nytt sätt att bygga. Genom ett nära samarbete mellan Stockholms stads tekniska förvaltningar, de allmännyttiga bostadsbolagen och byggföretag skapas förutsättningar för att bygga snabbt, kostnadseffektivt och med hög kvalitet.

Fakta om Fokus Skärholmen

Det aktuella området ligger i stadsdelen Skärholmen som nu är föremål för projektet Fokus Skärholmen. Fokus Skärholmen är en satsning som syftar till en bred utveckling av stadsdelsnämndsområdet Skärholmen. Avsikten är att planera för minst 4 000 nya bostäder med olika upplåtelseformer men också utveckla Skärholmen som stadsdel med kvalitativa offentliga rum, rekreation, skolor, service och arbetsplatser. Tidsplanen för Fokus Skärholmen ska möjliggöra antagande av den första detaljplanen under första kvartalet 2018

På delar av det aktuella området finns en lekpark som eventuellt kommer att behöva tas i anspråk.

Projektet kan innebära att befintlig lekplats tas i anspråk. Parken är idag i behov av upprustning och i planarbetet bör ingå att utreda hur lekplatsen kan ersättas/kompletteras

Tyck till om nya utseendet