Stadsholmens Kulturhusstipendium 2016

15 juni 2016 09:00

Stadsholmen har sedan 1988 delat ut ett kulturpris för insatser som gäller till exempel utveckling av förvaltningsfrågor (underhåll eller byggnadsteknik/ metoder eller kunskaper) rörande byggnadshistorik, stadsbyggnadshistorik eller restaureringsteknik. Priset delas ut cirka vart femte år och prissumman är på 50 000 kronor.

På samfundet S:t Erik:s årsmöte i maj i år delade Stadsholmen ut årets Kulturhusstipendium till Laila Reppen och Cecilia Björk med motiveringen:

”För en angelägen forskning och populärisering av stadens bebyggelse, dess utformning med byggnadsdetaljer från olika epoker, till hjälp för fastighetsägare, hantverkare och brukare.”

Juryn har bestått av:

Bengt OH Johansson, Samfundet St:Erik (ordf.) 

Fredrik von Feilitzen, Samfundet St:Erik 

Monica Andersson, Samfundet St: Erik 

Fredrik Juhnell, Stadsholmen 

Ulrika Bask, Stadsholmen 

Maria Lorentzi, Stadsholmen

Tyck till om nya utseendet