Fler kan samla in matavfall

1 juli 2016 13:28

Svenska Bostäder arbetar för att erbjuda fler hyresgäster möjlighet att sortera ut sitt matavfall de kommande åren. Idag kan drygt 3 800 av våra hyresgäster sortera ut sitt matavfall. Det betyder att nästan 15 procent av våra boende har den möjligheten.

Stockholms stad har miljömålet att år 2020 ska minst 70 procent av allt matavfall samlas in. Därför arbetar Svenska Bostäder tillsammans med Stockholm Vatten för att bidra så mycket som möjligt. Till hösten kommer ytterligare drygt 1 300 hushåll hos oss att få tillgång till Gröna påsen på södra sidan stan.

Tyck till om nya utseendet