Byggstart i Hässelby

18 juli 2016 10:00

Svenska Bostäders kvarter Skogstjärnan i Hässelby har nu påbörjats. Här bygger vi 108 yteffektiva hyreslägenheter längst med Lövstavägen.

Det stora behovet av lägenheter i Stockholm kräver ett visst mått av innovation i samband med nyproduktion. Svenska Bostäder har därför tittat på möjligheten att både bygga mer yteffektiva lägenheter och samtidigt ta mindre markyta i anspråk. 

Att bygga yteffektivt är viktigt för en snabbt växande stad som Stockholm där det är brist på byggbar mark. Vi ska bygga för alla stockholmare och många barnfamiljer letar efter lägenheter med fler rum. I fastigheterna finns bland annat tio stycken femmor på drygt 90 kvadratmeter vilket är ovanligt ur ett stockholmsperspektiv.

Förutom att bygga hållbart är målet med projektet att producera attraktiva hyreslägenheter i ett populärt område. Projektet består av fem stjärnhus, grupperade 2 plus 3. Mot gården är det 4 våningar och mot gatan 6-7 våningar.

Husen beräknas stå klara till årsskiftet 2017/2018. Cirka ett halvår innan inflyttning kan intresseanmälan göras på Bostadsförmedlingen dels via interna byteskön dels via bostadskön.

Tyck till om nya utseendet