Tack för ditt bidrag!

1 februari 2016 12:00

Hela 166 ton textilier och skor samlade Svenska Bostäders hyresgäster in 2015 genom Human Bridge insamlingskärl vid utvalda miljöstugor i vårt bestånd. Human Bridge verksamhet består i att samla in, rekonditionera och skicka ut sjukvårdsutrustning av olika slag som bistånd för att användas där behoven är som störst. Det betyder att människor runt om i världen, främst Afrika och Östeuropa, får hjälp.

Textilier och skor som samlas in i Human Bridge kärl säljs och dessa pengar går till att finansiera transport av sjukvårdsutrustningen. Förutom den rent humanitära hjälpen så är textilinsamlingen viktig för att minska resursslöseri och främja återvinningen. Arbetet för en mer hållbar värld ligger som grund för Human Bridge.

- Samarbetet med Human Bridge fungerar väldigt bra och vi är både glada och stolta över våra hyresgäster som samlat in så mycket textilier. Nyttan är stor ur både miljö- och mänskligt perspektiv, säger Sara E Wallin, energi- och miljöchef på Svenska Bostäder.

 

Faktaruta

Svenska Bostäder upplåter 1,1 kvm för uppställning av insamlingskärl ofta invid en miljöstuga. Human Bridges nyckelord är återanvändning och återvinning. De arbetar med biståndsorganisationer som Läkarmissionen och Erikshjälpen men driver också egna projekt. Genom åren har hundratals sjukhus runt om i världen utrustats med sängar, teknisk apparatur, britsar, rullstolar och sjukvårdsmaterial.

Tyck till om nya utseendet