Ombyggnaden av Husby centrum är igång

25 februari 2016 15:05

Ombyggnaden av Husby Centrum som avser upprustning av befintliga butiker/lokaler, tillbyggnad av livsmedelsbutik, inglasning av nergång till T-bana, väderskydd i glas över torgytan är nu igång. Projektet innefattar även förberedelser för ett nytt bostadshus med grundläggning och två våningsplan upp till torgnivå samt en ny ramp till entrétorget. Stora delar av befintliga installationer ska bytas ut, ytskikt renoveras och butiksfasader få en ny gestaltning.

- Vi är väldigt glada att upprustningen av Husby centrum nu äntligen går från ord till handling. Efter ett intensivt dialogarbete med affärsidkare och boende i Husby kan vi nu sätta igång ett efterlängtat upprustningsarbete. Husby förtjänar verkligen att få ett bra och trivsamt centrum med god service, säger Pelle Björklund, VD på svenska Bostäder

Projektet är uppdelat i 9 etapper. Den första etappen som nu påbörjats avslutas under våren 2016. Övriga etapper är optioner som Svenska Bostäder har möjlighet att ropa av under tiden. Hela ombyggnaden beräknas pågå till mitten av 2019.

- Vi har arbetat tillsammans med Svenska Bostäder under lång tid. Sedan 2010 har vi varit en av de större aktörerna inom bostadsombyggnader på Järvafältet, inom Järvalyftet. Att vi nu får möjlighet, gemensamt med vår beställare Svenska Bostäder, att påverka processen med ombyggnaden av Husby Centrum genom detta samverkansprojekt känns oerhört inspirerande, säger Johan Lindberg, VD på M3 Bygg. Jag är övertygad om att samverkan, både strategisk och i projektform är framtidens sätt att tillsammans genomföra framgångsrika byggprojekt på, fortsätter Johan Lindberg.

Tyck till om nya utseendet