För dig som är drabbad av branden i Husby

31 december 2016 11:46

På fredagskvällen utbröt en kraftig brand i Svenska Bostäders fastighet på Oslogatan 22 i Husby. Räddningstjänsten var på plats snabbt efter att det första larmet kommit in klockan19.28. De boende i huset har fått stöd av Socialjour och Stadsdelsförvaltningen och blev i första skedet evakuerade till Husbygårdsskolan. Vad vi känner till i nuläget är ingen allvarligt skadad. Nu på förmiddagen kommer vi på Svenska Bostäder att försöka nå hyresgästerna i de drygt 40 lägenheterna.

Branden är i dag på förmiddagen under kontroll men skadorna är omfattande. Ingen har i nuläget tillträde till fastigheten av säkerhetsskäl. Polis och trygghetsvärdar finns på plats. Så snart avspärrningarna släpps kommer en teknisk undersökning att göras av lägenheterna. Svenska Bostäders krisgrupp är inkopplad.

Vattnet i fastigheterna Oslogatan 24 och 26 kommer även att vara avstängt under en period. Arbete pågår för att åtgärda detta. Tappställe finns på Gaveln Oslogatan 24-26.

För dig som är drabbad:

  • I första hand ska du, som har en hemförsäkring, kontakta ditt försäkringsbolag.
  • Har du ingen hemförsäkring och behöver hjälp eller stöd ring stadens växel 08-508 01 000 och be att få bli kopplad till mottagningen för ekonomiskt bistånd.
  • måndag klockan 18.00 hålls ett informationsmöte i Husby Träff för de drabbade på Oslogatan 22-26. På plats är polis, brandkår, försäkringsbolag och Svenska Bostäder.