Tillsammans gör vi något bra - Insamlingskärl för textilier på Svenska Bostäders mark

4 augusti 2016 11:07

Human Bridge får ställa sina insamlingskärl för textilier på Svenska Bostäders mark vid till exempel en lämplig miljöstuga. Tack vare det har våra hyresgäster samlat in drygt 74 ton textilier bara under det första halvåret 2016.

Human Bridge`s verksamhet består i att samla in, rekonditionera och skicka ut kläder och sjukvårdsutrustning som bistånd för att användas där behoven är som störst ute i världen. Och det finns många människor som är i stort behov av både kläder och sjukvårdsutrustning. Deras nyckelord är återanvändning och återvinning. Allt från byxor och sjukhussängar till skor får nya användare.

- Vårt samarbete med Human Bridge är ett utmärkt exempel på hur man kan arbeta med CSR (Corporate Social Responsibility) frågor. Med CSR menas att företag/bolag/kommuner ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Vi har idag 38 insamlingskärl uppställda i våra områden, de flesta är placerade i anslutning till våra miljöstugor. Jag tror vi har kapacitet för ännu större insamlingsvolymer, säger Bo Strömvall, säkerhetssamordnare och kontaktperson för Human Bridge. 

Läs gärna mer om Human Bridge.

Tyck till om nya utseendet