Siffror från året som gått

11 april 2016 10:37

Visste du att Svenska Bostäder äger och förvaltar 25 596 lägenheter och cirka 4 000 lokaler inklusive vårt dotterbolag Stadsholmen? Och bolaget omsatte 2 585 mnkr under 2015.

Investeringsvolymen uppgick till 2 713 mnkr, varav nyproduktion stod för 907 mnkr, ombyggnader 1 762 mnkr samt en övrig post på 44 mnkr där exempelvis bredbandsutbyggnaden ingick.

Det är några siffror från vår årsredovisning per 31 december 2015. Här kan du läsa mer.

Tyck till om nya utseendet