Om Svenska Bostäder blir norskt

1 april 2016 08:04

Med anledning av de rykten som uppstått kring försäljningen av Svenska Bostäder kan vi bara säga att det enligt uppgift skulle vara den norske oljemagnaten Sverre M Solkjær som är spekulant på bostadsbolaget.  Svenska Bostäder skulle då bli Norske Bostæder.

Om Svenska Bostäder officiellt blir Norske Bostæder kommer en rad positiva förändringar för dig som boende.

Det första skulle då vara den nya norska logotyp i den norska nationens fina färger. Det andra skulle vara en satsning på oljeeldning för vår uppvärmning. Vi skulle i fortsättningen enbart ha goe norska tv-kanaler i vårt utbud, där vi bland annat kunde se ”Till fjælls bæstefar” och repriser på Fleksnes från 1973. Och till sist handlar det om nya rutiner, i fortsättningen skulle du växla till norska kronor vid betalning av månadshyran – ett litet besvär för så många fina fördelar.

Läs mer om Norske Bostæder här

Tyck till om nya utseendet