Kompiskontrakt för 65 plus

19 oktober 2015 17:18

Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem kommer alla att få i uppdrag att utöka kompiskontrakten till att också gälla personer över 65 år. Boendeformen ska prövas under två år och ska sedan utvärderas. Förslaget i sin helhet presenterades i samband med att stadens budget blev offentlig den 14 oktober.

Kompiskontrakt innebär att två personer delar på en trea. Båda står på kontraktet och har samma rättigheter som hyresgäst. Personer över 65 år kommer att ges möjlighet att söka kompiskontrakt.

Tidigare har kompiskontrakten endast riktat sig till unga mellan 18 och 25 år som vill dela lägenhet. För att kunna söka kompiskontrakt behöver man stå i Bostadsförmedlingens kö. I kontraktet avstår man besittningsskydd till lägenheten och behåller därför sin kötid hos Bostadsförmedlingen.

Lägenheterna förmedlas med utgångspunkt i en persons kötid men båda hyresgästerna står på kontraktet och har samma villkor. Kompiskontraktet kommer att upplåtas under maximalt fyra år.

- Många pensionärer har en ansträngd ekonomi. Hyrorna i nyproduktion i Stockholm är höga. Genom att dela en bostad med en vän blir kostnaderna för boendet lägre. Två delar på hyran, det blir billigare. Det här är ett bra sätt att minska kostnaden för sitt boende, säger Ann-Margarethe Livh, Svenska Bostäders ordförande.

Livssituationen kan ändras snabbt för äldre. Du kanske skiljer dig, en partner som har delat ens liv kanske går bort och plötsligt är du själv med en stor lägenhet. Vi behöver flexibla lösningar också för äldre, framhåller Ann-Margarethe.

Hur många kompiskontrakt för äldre blir det?
- Det beror på hur många passande lägenheter som bostadsbolagens får in. Men alla de tre kommunala bostadsbolagen ska under 2016 införa kompiskontrakt för äldre.

Vill äldre hyra lägenheter utan besittningsskydd?
- Det här är inte något som kommer att passa alla. Under tiden du bor i kompiskontrakt kan du samla ködagar för att ha större möjlighet att hitta ett boende med rimlig hyra eller som på annat vis passar dig bättre. Det behövs flexibla lösningar även för äldre.

Tyck till om nya utseendet