Öppet hus i Östberga

13 november 2015 11:54

Den 13 - 14 november har du möjlighet att få veta mer om vad som är på gång i Östberga. Svenska Bostäder finns tillsammans med representanter från Stockholms stad på plats på Öppet hus i Östbergaskolans matsal.

Just nu är det mycket på gång i Östberga. Svenska Bostäder har fått markanvisningar och kommer medverka på det öppna huset för att prata om den kommande nyproduktionen i området. Dessutom kommer politiker från stadsdelsnämnden tillsammans med tjänstemän från Samverkan Östberga och stadsbyggnadskontoret finnas på plats för att diskutera stadens tankar om området.


Tid: fredagen den 13 november kl. 17-19 och lördagen den 14 november kl. 11-15
Plats: Östbergaskolans matsal, Östbergabackarna 51

Tyck till om nya utseendet