Byggstart för campus Albano

30 november 2015 17:35

Idag gick startskottet för campus Albano. När området står klart blir Albano ett vetenskapligt nav som binder samman Stockholms universitet och KTH med varandra och med staden. Här skapas ett unikt socialekologiskt campus för 15 000 studenter och forskare med universitetslokaler, cirka 1 000 studentbostäder och plats för kommersiell service.

På plats för att markera byggstarten av campus Albano fanns ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson, Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård, rektorerna för SU och KTH Astrid Söderbergh Widding och Peter Gudmundson, Akademiska Hus VD Kerstin Lindberg Göransson, Svenska Bostäders VD Pelle Björklund samt vice kårordförande Isabella Hagnell (SUS) och kårordförande Pontus Gard (THS).

– För att Sverige ska vara en ledande forsknings- och kunskapsnation så behövs det attraktiva campusmiljöer där människor och idéer kan mötas. Albano kommer vara en viktig mötesplats för forskare och studenter från hela landet och hjälpa till att stärka vår internationella attraktionskraft, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.
– Det här spadtaget är oerhört viktigt för framtiden. Det är bra för Stockholm som kunskapsregion samtidigt som vi kan bygga bort en del av den bostadsbrist som vi vet hämmar tillväxten, säger Karin Wanngård, finansborgarråd Stockholms stad.

I takt med att Stockholms universitet och KTH växer behövs nya lokaler på både kort och lång sikt där universiteten kan verka och samverka, med varandra och med det omgivande samhället. Totalt kommer cirka 100 000 kvadratmeter universitetslokaler att byggas på området.
– Albano blir en modern universitetsmiljö, en plats för forskning och högre utbildning med goda förutsättningar för möten och samarbeten över ämnes- och institutionsgränser, säger Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet.

– För KTH:s del innebär det en välkommen utveckling där våra universitetsområden knyts närmare varandra vilket förhoppningsvis kommer att ge synergieffekter inom såväl forskning som utbildning och studentbostäder, säger Peter Gudmundson, KTH:s rektor.

1 000 student- och forskarbostäderFörutom att Albano ska bli en attraktiv kunskapsmiljö med utbildnings- och forskningslokaler, kommer även cirka 1 000 bostäder för studenter och forskare att byggas på området samt lokaler för kommersiell service som restauranger och caféer. En mångfald av verksamheter bidrar till att skapa en levande stadsmiljö under dygnets alla timmar.

– Att bygga campus Albano med1 000 klimatsmarta student- och forskarlägenheter ligger helt i linje med vår målsättning att skapa fler hem för unga. Att dessutom skapa ett område med liv och rörelse under dygnets alla timmar i direkt anslutning till universiteten ser vi som oerhört positivt, säger Pelle Björklund, VD Svenska Bostäder.

Hållbar stadsdesign

Utvecklingen av campus Albano kommer att ske i samklang med naturen där stor hänsyn tas till den biologiska mångfalden. Målet är att bli en förebild inom hållbart stadsbyggande. I planarbetet har forskning inom hållbar stadsutveckling integrerats genom att en forskargrupp vid Stockholm Resilience Centre och KTH Arkitektur på uppdrag av Akademiska Hus lämnat synpunkter och förslag med utgångspunkt i socialekologisk stadsdesign. Att forskare på detta sätt aktivt medverkar i en planprocess gör Albano till ett unikt projekt.

– Akademiska Hus har i många år utformat hållbara campus tillsammans med universitet och högskolor. Med Albano tar vi det till en ny nivå genom att vi här bygger en hel stadsdel på naturens villkor – en stadsdel som inte bara tar hänsyn till naturen, utan som också genom sin utformning bidrar till utveckling av den, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

Området

Campus Albano blir en knutpunkt i ett samlat universitetsområde som sträcker sig från Stockholms universitet i norr, gamla Konstfack med Stockholms dramatiska högskola vid Gärdet i öst, via områdena för Kungliga Musikhögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan och KTH över till Hagastaden med Karolinska Institutet i väst.

Tidplan

Spadtag november 2015
Planerad första inflyttning bostäder: 2019
Planerad första inflyttning universitetslokaler: 2020

Tyck till om nya utseendet