I Husby är kvinnorna i centrum

16 december 2015 13:49

Arbetet med att rusta Husby centrum har startat. Fasader ska putsas, lokaler ska anpassas och verksamheter kommer att flyttas. Det är många pusselbitar som ska falla på plats. Vår målsättning är ett centrum med god service, trygghet och gemenskap för Husbyborna.

Mer trygghet med lokal förankring

En viktig pusselbit för helheten är trygghetsbiten. Vi vet att tryggheten på torg och gator är intimt förknippad med människorna som håller till där. Det är, generellt uttryckt, människor som skapar trygghet. Platser som underlättar möten skapar trygghet. Framför allt känns miljöer trygga som är befolkade av människor vi känner igen eller där det finns en blandning av människor, både män, kvinnor, pojkar och flickor. För att öka tryggheten behöver det vara en större blandning av människor. Vi behöver bjuda in kvinnor och flickor att ta plats i Husby centrum. 

Feministisk stadsplanering i Husby

En grupp kvinnor från Husby med samma tankar tog kontakt med Svenska Bostäder för att diskutera feministiska teorier kring stadsplanering och att arkitektur ska löpa som en röd tråd under ombyggnationen av centrum.  Det var här iden om ett projekt för att diskutera feministisk stadsplanering föddes.

Inom ramarna för projektet blev det naturligt att påbörja ett samtal med kvinnor som bor i Husby och ledande forskare från KTH för att exempelvis kartlägga typiska kvinnliga och manliga platser i det offentliga rummet. Hur många manliga och kvinnliga näringsidkare finns det? Vilka platser upplevs som säkra och osäkra platser? 

Gruppen ska träffas vid fem tillfällen för att ta fram en feministisk handlingsplan med Husby som utgångspunkt.

Dialog skapar social hållbarhet  

Svenska Bostäder kommer, senare i vår, att bjuda in boende i Husby, att bli medskapare av det offentliga rummet i Husby centrum. Vi vill inkludera invånarna och fördjupa demokratin. Men först vill vi ge kvinnorna ett försprång innan den stora dialogen om torgen i Husby centrum tar fart.

– I Stockholms stads vision 2040 Ett Stockholm för alla, ingår medborgarinflytande som en viktig del. Medborgarna behöver vara med och påverka hur staden utvecklas.  I Husby vill vi skapa en plats där boende och handlare känner sig trygga och tycker om att vara. Det känns därför naturligt att fråga de som är riktiga experterna, nämligen de boende i området, säger Pelle Björklund, vd för Svenska Bostäder.

Fakta:

Torgen och gångstråken runt centrum ska utformas i dialog med boende i Husby. Feministisk stadsplanering handlar om kvinnors säkerhet och tillgänglighet till det offentliga rummet.

Tyck till om nya utseendet