Fyra entreprenörer upphandlade för att bygga Stockholmshusen

14 december 2015 09:08

Svenska Bostäder, ​Familjebostäder och Stockholmshem har nu avslutat den gemensamma upphandlingen av de så kallade Stockholmshusen – en satsning för att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals nya hyresrätter av hög kvalitet. De fyra entreprenörer som kvalificerat sig gentemot de uppställda kraven i upphandlingen är Einar Mattsson Byggnads AB, Lindbäcks Bygg AB, NCC Construction Sverige AB och Skanska Sverige AB.

- Vi är glada att kunna teckna avtal med fyra erfarna entreprenörer som tillsammans med oss kan utveckla en innovativ och effektiv byggprocess som kortar ledtider och ökar bostadsbyggnadstakten. Arbetet sker i nära samarbete med stadens förvaltningar, säger Mikael Källqvist, ordförande i styrgruppen för Stockholmshusen.

Upphandlingen resulterar i ramavtal som sedan ger möjlighet till avrop i flera etapper och uppdraget sker i form av totalentreprenad i samverkan med entreprenörer. Detta avtal avser etapp 1, omfattande cirka 500 lägenheter, med möjlighet till förlängning.

- Vi får entreprenörer med tekniska plattformar som är utvecklingsbara till husprodukter som passar Stockholms förhållanden och som klarar de höga krav vi ställer på t ex arkitektur och miljö, säger Mikael Källqvist.

Redan nu i januari startar arbetet med att utveckla Stockholmshusen tillsammans med upphandlade entreprenörer. Parallellt med framtagandet av Stockholmshusen kommer detaljplanearbetet att löpa, allt för att de första Stockholmshusen ska kunna byggstartas under 2017.

Fakta etapp 1 Stockholmshusen, byggstart 2017

  Projekt  Antal lägenheter Markanvisades
Familjebostäder  Lådkameran, Bandhagen 80  2015-10-15
Familjebostäder  ​​Bjurö, Farsta Strand 90  2015-11-12
Familjebostäder  Dalarö Sunneplan, Farsta  90  2014-04-03
Familjebostäder  ​​​​Hammarö, Farsta 70  2013-06-13
Stockholmshem  Folkparksvägen, Solberga  80  ​​​​2015-12-10
Svenska Bostäder Ätten, Östbergahöjden 100  2015-10-15
Svenska Bostäder ​Kärrtorps IP/ Örskär 100-200 2015-11-12
Svenska Bostäder Ledinge, Tensta 110 2014-03-13

 ​​

Fakta Stockholmshusen

  • Ett konceptbyggande av hög kvalitet

Tillsammans med stadsbyggnads- och exploateringskontoren utvecklar vi nu Stockholmshusen – ett konceptbyggande av bostadshus som uppfyller stadens högt ställda krav på exempelvis gestaltning, energianvändning, kostnadsnivå och byggtid.

  • Högt ställda mål

Stockholmshusen är en satsning där Stockholms stad samlar sin egen bostadsbyggarkraft med målet att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals hyresrätter. För att lyckas samarbetar Stockholms stads tekniska förvaltningar och Stockholms allmännyttiga bostadsföretag. Målet med Stockholmshusen är 3 500-5 000 byggstartade hyresrätter till 2020 till en investering om ca 10 miljarder. De första Stockholmshusen byggstartas senast hösten 2017 för möjlig inflyttningsstart under senare delen av 2018.

  • Innovativt byggande

Vi uppfyller Stockholms mål att bygga 40 000 bostäder till 2020. Genom att upphandling och entreprenad sker i dialog och samverkan med entreprenörer stödjer vi byggbranschens utveckling mot en mer effektiv produktion.

PRESSKONTAKT Stockholmshusen:


Anne Kuylenstierna Arnström, Kommunikationschef Svenska Bostäder
Telefon: 08-508 370 30 E-post: anne.kuylenstierna.arnstrom@svenskabostader.se

Tyck till om nya utseendet