Ungdomar kan mycket om miljö

24 augusti 2015 13:00

Om våra skolelever tidigt lär sig om miljöfrågor leder det till en förändring i positiv riktning för hela samhället. Det är den viktigaste anledningen till varför Svenska Bostäder samarbetar med Kunskapsförlaget som är de som ger ut Natur- & Miljöboken. Dessa böcker delas ut till alla elever i årskurs 4-6 i de skolor som är med och samarbetar med Kunskapsförlaget. Varje elev får en egen bok – vilket är ganska ovanligt idag.

Under en lektionstimme i maj fick ett par personer från Svenska Bostäder träffa en fjärdeklassare i Hässelbygårdsskolan tillsammans med Marie från Kunskapsförlaget. Många av barnen bor runt Hässelby Gård där vi också har många hyresgäster.

Vår gemensamma timme handlade om hur man källsorterar och spar på energi i hemmet.

– Eleverna kom med flera förslag på hur man till exempel ska spara både vatten och el i hemmet och varför det är så viktigt att alla hjälps åt att källsortera sitt avfall. De visste också att skräp som återvinns kan bli till nya saker eller till energi. Barnen är vår framtid och de är ofta duktiga på att förmedla sin kunskap vidare till sina föräldrar och syskon. De blir små ambassadörer i sina hem, berättar Marie.

Klassläraren berättade att klassen är engagerad i natur- och miljöfrågor. Just nu arbetar de med allemansrätten och med sortering av avfall.

 

Natur - & Miljöboken vision är att tidigt grundlägga kunskap och förståelse för nästa generations vuxna för miljö- och hållbar utveckling. Det är ett aktuellt, roligt och pedagogiskt läromedel inom naturorientering och miljöfrågor. Varje elev får en egen bok och boken når även familjen genom hemuppgifter och familjediskussioner och tas sedan hem efter avslutad årskurs.

Tyck till om nya utseendet