Tack för svaren i kundenkäten!

29 september 2022 16:15

Vi har nu sammanställt svaren från vår kundenkät som skickades ut i slutet av april till en tredjedel av våra hyresgäster. Nedan har Innerstadens distriktschef Stefan Mattsson kommenterat resultatet som visar vad ni tycker att vi har gjort bra och vad vi kan bli bättre på.

Tack till er som tagit tid att svara på enkäten och hjälper oss att bli bättre! Vi ser att ni är många som trivs med era boenden, talar väl om området ni bor i och för det mesta upplever er trygga. Däremot märker vi att vi kan bli snabbare i vår kommunikation och följa upp era synpunkter i det löpande arbetet bättre.

I årets enkät fick vi många synpunkter på vår sophantering och städningen av miljöstugorna. Nu har vi fått två nya kollegor som kommer att hjälpa oss särskilt med att hålla det rent och snyggt i våra miljöstugor. Vi har redan fått in positiva återkopplingar från er hyresgäster där tillsynen startat och det uppskattas även av vår personal.

Under hösten lägger vi på distriktet tillsammans upp vårt arbete utifrån era svar och ser samtidigt över våra prioriteringar inför det kommande året. Vi fortsätter även att inspireras både internt och av andra bostadsbolag inom allmännyttan.