Servicevärden Junior möts av glada hyresgäster

30 september 2022 10:00

Under 2022 har vi anställt servicevärdar som ansvarar för ordningen i några av våra miljöstugor. Junior är en av dem. Det här gör vi för att du som bor hos oss har berättat att miljöstugorna är för stökiga.

Servicevärden Junior i en av Svenska Bostäders miljöstugor
Servicevärden Junior tar hand om några av Svenska Bostäders miljöstugor

Hej Junior, du ansvarar för ordningen i några av våra miljöstugor, varför det?

- För att hyresgästerna ska mötas av en bra miljö här. Jag vill sprida hopp om att det fungerar att ha en miljöstuga med ordning och reda.

Vilka reaktioner får du från hyresgästerna?

- De flesta reagerar positivt och några har blivit jätteglada för att jag är här och gör fint.

Har alla fastigheter miljöstugor?

- Nej för det är inte ett myndighetskrav men vi har det i de flesta hus där det är möjligt, som en extraservice till hyresgästerna.

Önskemål framåt?

- Först vill jag se fler hyresgäster här, jag vill att alla ska återvinna. Sen att alla tittar på skyltarna och lägger sakerna i rätt kärl. Och att alla glada fortsätter hälsa!