Ikväll delar vi ut årets kundenkät

14 maj 2018 10:51

Ikväll, måndag, kommer Svenska Bostäders drygt 300 medarbetare dela ut årets kundenkät. Du känner igen oss på våra SB-knappar på jackan.

Varje år delar vi ut en kundundersökning till en tredjedel av våra hyresgäster. Vi vill gärna att du berättar vad du tycker om oss som hyresvärd. Vad som är bra och vad du tycker att vi behöver bli bättre på.

Resultatet av enkäten är jätteviktigt för oss och ligger till grund för vad vi ska göra i våra områden och fastigheter. Vi är väldigt tacksamma för alla svar vi får in. Du kan fylla i kundundersökningen och posta i medföljande kuvert eller svara via internet. All information finns i det kuvert du får från oss när vi ringer på.

2016 fick Svenska Bostäder högsta serviceindex för bostäder i landet i jämförelse med andra fastighetsbolag i samma storleksklass. 2017 låg vi kvar på samma nivå, med ett serviceindex på 84 procent. Det som ökade mest var upplevelsen av att vi tar kunden på allvar, tryggheten samt att vi ger hjälp när det behövs. Nu hoppas vi att siffrorna ska bli ännu högre.