Dalen: Gemensam trygghetsvandring

25 november 2021 16:32

Den 15 november genomfördes en gemensam aktivitet med de lokala fastighetsägarna, Stadsdelsförvaltningen, Gatukontoret och Svenska Bostäder.

Gemensam trygghetsvandring i Dalen
Gemensam trygghetsaktivitet med de lokala fastighetsägarna, Stadsdelsförvaltningen, Gatukontoret och Svenska Bostäder.

Syftet med den gemensamma vandringen var att öka tryggheten i området. Det var också att inspireras av varandra och komma med tips på förbättringar för att öka tryggheten.

Allt från bra belysta platser till mörka partier samt hur det såg ut utanför gårdarna sågs över. Enklare förbättringar kan göras i närtid. De mer större förbättringarna planeras gemensamt med de inblandade.