Ingår någon typ av inbrottsskydd i min lokalhyra?

Vi tillhandahåller endast själva lokalen. Du som hyresgäst ansvarar på egen hand för inbrottsskydd, såsom skalskydd, lås och försäkringar.