Vilka olika typer av gårdsföreningar finns det?

Många gårdsföreningar bildas kring ett intresse för utemiljön. Det finns föreningar som planerar grillplatser, lekplatser och som sköter om rabatter, medan andra föreningar ordnar verksamheter för ungdomar. Det finns även föreningar där medlemmarna motionerar tillsammans, eller där medlemmarna delar ett kulturellt intresse, exempelvis film, konst eller teater.