Vad är en gårdsförening?

En gårdsförening är en möjlighet för dig som hyresgäst, att tillsammans med dina grannar, förverkliga idéer om hur vi kan förbättra trivseln och tryggheten på din gård.