Sponsrar Svenska Bostäder ideella föreningar?

Svenska Bostäder stödjer endast boendes gårdsföreningar. I vissa fall samarbetar vi med utvalda föreningar för barn och unga över hela Stockholm, till exempel kring sommarlovsaktiviteter.