Betalar jag samma avgift även fast jag inte är hyresgäst hos Svenska Bostäder?

Nej. Med tanke på att du inte är hyresgäst så skiljer sig momssatsen åt. Det innebär att det tillkommer 25% på hyran för bilplatsen.