Vilka uppgifter behöver jag för att beställa tjänster på Zmarket?

Ditt lägenhetsnummer som är första 8 siffrorna i ditt avtalsnummer. Det finns på din hyresavi. Du behöver också uppge ditt personnummer.