Får jag installera inbrottslarm i min lägenhet?

Ja, du får installera inbrottslarm i din lägenhet men inte montera kameror utanför din lägenhetsdörr.