Kan jag beställa stilval och tillval när som helst?

Du kan beställa stilval och tillval i stort sett när som helst, förutom under hyreskontraktets uppsägningstid eller om du har en skuld till Svenska Bostäder